Cơ sở vật chất trường MN Tân Thạnh như sau:

- Phòng học: 07 phòng;

- Phòng đa chức năng: 01 phòng;

- Văn phòng: 01 Phòng;

- Phòng nhân viên: 01 phòng;

- Phòng y tế: 01 phòng;

- Phòng BGH: 02 phòng;

- Phòng hành chính quản trị: 01 phòng;

- Phòng bếp: 01 phòng.

Ngoài ra còn có khu vệ sinh, hệ thống nước sạch và sân chơi ngoài trời đáp ứng nhu cầu dạy và học cho trẻ.